Til ungdommen

Som ungdom i Hana Menighet har du flere tiltak og arrangement du kan delta på. Disse vil vise på denne siden. Bare klikke på menyen under for å finne det du ønsker å være med på.

Under her vil dere først finne noe informasjon om våre faste tilbud. Under dette finner dere nyheter om arrangementer og tiltak, samt en kalender nederst om menighetens virksomhet.

 

Kontaktinformasjon for Hana Menighet

Hana Kirke ligger i Åsveien 124 i Aspervika

Kontoradresse: Åsveien 124, 4328 SANDNES

E-post: hana.sandnes@kirken.no. Telefon: 48270993 Normal åpningstid: Man-Fre 09-14