Gudstjeneste Sel kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.10.2020 - kl.19.00

Til:25.10.2020 - kl.20.00

Sted:Sel kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Birgitte Bentzrød
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Himalpartner
Nattverd
Dåp