Gudstjeneste Heidal kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.19.30

Til:1.11.2020 - kl.20.30

Sted:Heidal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Anna Elisabet Gestsdottir
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Menighetsarbeid - Diakoni
Nattverd