Gudstjeneste Heidal kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.8.2020 - kl.11.00

Til:16.8.2020 - kl.12.00

Sted:Heidal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11. søndag i treenighetstiden
Liturg: Anna Elisabet Gestsdottir
Organist: Aase Løsnesløkken
Prekentekst: Matt 23,37-39
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp