Gudstjeneste Sel kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Sel kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Anna Elisabet Gestsdottir
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Himalpartner
Nattverd
Dåp