Gudstjeneste Sjoa kapell

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.09.30

Til:17.5.2021 - kl.10.30

Sted:Sjoa kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Paul Gunnar Skuland
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Menighetsarbeid