Gudstjeneste Bagn kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.12.00

Sted:Bagn kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20. sundag i treeiningstida
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Joh 11,1-5
Offerformål: Kirkens bymisjon