Gudstjeneste Vestås kapell

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Vestås kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10. sundag i treeiningstida
Liturg: HH
Prekentekst: Luk 5,27-32
Offerformål: Veståskapellet