Temagudsteneste Reinli kapell

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.13.00

Til:3.11.2019 - kl.14.00

Sted:Reinli kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Helgemessesundag
Liturg: Carl Phillip Weisser
Prekentekst: Jes 60,18-22