Temagudsteneste Reinli kapell

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.18.00

Til:3.11.2019 - kl.19.00

Sted:Reinli kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Helgemessesundag
Liturg: Vikar
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Jes 60,18-22