Konfirmant 2018?

Planlegger dere konfirmasjon i 2018?  Konfirmasjonsforberedelsene i Sør-Aurdal strekker seg fra september til mai - og skjer samlet for alle sokna. Vi starter opp med pilegrimsvandring i september - og avslutter med konfirmasjonsgudstjenester i mai og juni.

Påmelding
I Sør-Aurdal vil alle døpte og "tilhørige" få en invitasjon til å melde seg til konfirmasjon pr. post i løpet av første uka av mai. Påmeldingsfrist er 1. juni. (Du finner brevet under her) Du melder deg på ved å returnere skjemaet som følger brevet. Du kan returnere det ved å sende/levere det til kirkekontoret eller ved å scanned et inn å sende det på e-post. Eventuelt kan du følge denne linken til online påmelding: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Sor-Aurdal/konfirmasjon/online-konfirmantpamelding/ 

Meld deg i Facebookgruppa: Konfirmant i Sør-Aurdal 2017/2018 - der vil fortløpende informasjon og påminninger komme.

Tilrettelagt konfirmasjonstid
Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Hvis du har behov for tilrettelegging eller spesiell støtte, tar du eller familien din kontakt med oss på kirkekontoret.

Kontaktinformasjon for Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Tingvollbakkin 9. 
Kirkekontoret ligger i u-etasjen på kommunehuset i Bagn.

Postadresse:
Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN

E-post:post.sor-aurdal@kirken.no.
Telefon: 61348580 
Telefon- og besøkstid: 
Alle hverdager kl. 09-15