Sommer i Hedalen stavkirke

Onsdag 5. juli. Sommerkveld med orgelmusikk. Åpen kirke fra kl. 18.00. Konsert fra kl. 19.00. Gratis inngang.

 Neste sommerkveld i Hedalen blir 12. juli kl. 1900
 Da er det andakt ved Turis og Erling Pettersen og Ingrid og Knut Lundby.

Kontaktinformasjon for Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Tingvollbakkin 9. 
Kirkekontoret ligger i u-etasjen på kommunehuset i Bagn.

Postadresse:
Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN

E-post:post.sor-aurdal@kirken.no.
Telefon: 61348580 
Telefon- og besøkstid: 
Alle hverdager kl. 09-15