Bagn kyrkje

Bagn kirke er en korskirke fra 1736 i Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke. Den faller under Valdres prosti i Hamar bispedømme. Kirken har tidligere også blitt omtalt som Nedre Reinli kirke. Adkomst til stedet er via Fv219 fra Madslangrud i Etnedal og avkjørsel fra E16 i Bagn sentrum.

Allerede i middelalderen finnes det historiske nedtegnelser om en kirke i Bagn Fra 1375 finnes det et brev som omtaler "Bagns kirkiu sookn a Waldræs". Dette kan ha vært den tidligere Ule stavkirke som lå oppe i lia ovenfor dagens kirke. Kjørkjehaugen finnes mellom den nye og den gamle veien der disse krysser Sagbekken. Denne gikk ut av bruk og forfalt relativt tidlig men kirkegården var i aktiv bruk. Etter reformasjonen ble Bagn en del av Aurdal prestegjeld og da sognet befolkningen til Reinli stavkirke.

Kontaktinformasjon for Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Tingvollbakkin 9. 
Kirkekontoret ligger i u-etasjen på kommunehuset i Bagn.

Postadresse:
Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN

E-post:post.sor-aurdal@kirken.no.
Telefon: 61348580 
Telefon- og besøkstid: 
Alle hverdager kl. 09-15