I listen under vil du finne pdf dokumenter av innkalling og protokoller fra møtene i Sør-Aurdal kirkelig fellesråd 2019-2023