Frivillig arbeid

Ønsker du å bidra med frivillig innsats i kirken i Sør-Aurdal? Mange meningsfulle oppgaver ligger og venter på deg!

Kanskje du har lyst til å bidra under gudstjenesten? Eller kjøre kirkeskyss? Hva med å hjelpe til med barne- og ungdomsarbeid, eller integrering. Kanskje du er flink med hammer og sag, og kan tenke deg å ta i et tak med praktisk reparasjon og vedlikehold? Uansett har vi god bruk for din innsats. Kanskje du trenger å utvide bekjentskapskretsen din? Eller ønsker å styrke troslivet ditt? Eller du bare har litt ledig kapasitet? Velkommen til å utgjøre en forskjell! Ta kontakt med kirkekontoret, så er du i gang!

Kontaktinformasjon for Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Tingvollbakkin 9. 
Kirkekontoret ligger i u-etasjen på kommunehuset i Bagn.

Postadresse:
Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN

E-post:post.sor-aurdal@kirken.no.
Telefon: 61348580 
Telefon- og besøkstid: 
Alle hverdager kl. 09-15