Gudstjeneste Furuset kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.19.00

Til:1.11.2020 - kl.20.00

Sted:Furuset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Karl Ove Jeppestøl
Organist: Wollert Krohn-Hansen
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Merknader: Allehelgen. Åpen kirke kl 11-16.
Nattverd