Språkkafé

Praktisk informasjon

Fra:3.12.2020 - kl.17.30

Til:3.12.2020 - kl.19.30

Sted:Jessheim kirke - Storsalen

Arrangør:

Gjennom Språkkafé ønsker vi å skape et møtepunkt på tvers av kulturer og alder. Tiltaket er et samarbeid mellom kirken, Redd Barna og NAV Arbeid og Inkludering. Språkkafé er et fint sted å få nye venner, og kanskje blir du bedre kjent med en ny nabo?

Ta kontakt med diakon Anna Spilling Isaksen dersom du har spørsmål, eller ønsker å bidra med noe - tlf. 48 99 13 47.