Gudstjeneste Hovin kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.00

Sted:Hovin kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Organist: Jorunn Aasen Devold
Prekentekst: Rom 8,31-39
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp