Gudstjeneste Jessheim kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Jessheim kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: Lasse Thorvaldsen
Organist: Ingelin Dahl Helbø
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Menighetsarbeidet
Merknader: Kirkeskyss: tlf. 909 11 205.
Nattverd