Mogreina kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Mogreina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Marit Rødningen Seines
Organist: Margaux Claire Lamont
Prekentekst: Joh 20,19-23
Merknader: Randi Anita Jacobsen (trompet) deltar.
Nattverd