Mogreina kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.6.2019 - kl.11.00

Til:30.6.2019 - kl.12.00

Sted:Mogreina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i treenighetstiden
Liturg: Lasse Thorvaldsen
Organist: Jorunn Aasen Devold
Prekentekst: Mark 10,13-16
Offerformål: Kirkens ressurssenter for vold og seksuelle overgrep
Nattverd