Mogreina kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.6.2019 - kl.11.00

Til:2.6.2019 - kl.12.00

Sted:Mogreina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Marit Rødningen Seines
Organist: Margaux Claire Lamont
Prekentekst: Joh 16,12-15
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp