Barn og unge

I Ullensaker menighet har vi babysang for de aller minste.  I tillegg har vi konfirmantundervisning for 9. klassingene.

Sitat

Under skolealder

Sitat

Barneskolealder

Sitat

Ungdomsskole og videregående