Barn og unge

I Ullensaker menighet har vi babysang for de aller minste. For de litt større er det barnekor. For 4.-6.- klassingene er det "Etter skoletid" hver onsdag. I tillegg har vi konfirmantundervisning for 9. klassingene.

Sitat

Under skolealder

Artikkelsnarveger

Sitat

Barneskolealder

Sitat

Ungdomsskole og videregående