Gudstjeneste Ullensaker kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.9.2020 - kl.11.00

Til:20.9.2020 - kl.12.00

Sted:Ullensaker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 16.s.i tr.tiden
Organist: Wollert Krohn-Hansen
Prekentekst: Mark 7,31-37
Offerformål: Festival F
Nattverd
Dåp