Gudstjeneste Ullensaker kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Ullensaker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: Reidun Furuseth
Organist: Wollert Krohn-Hansen
Prekentekst: Mark 1,40-45
Nattverd
Dåp