Gudstjeneste Ullensaker kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Ullensaker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i åpb.tiden
Liturg: Knut Ertzeid
Organist: Wollert Krohn-Hansen
Prekentekst: Joh 1,29-34
Offerformål: institutt for sjelesorg
Merknader: Konsertgudstjeneste i Ullensaker kirke
Kammerkoret Kolon med sin dirigent L. S. Haug framfører Joseph Haydns Missa Brevis nr. 7.
v/ prest K.Ertzeid og W. Krohn-Hansen. kirkekaffe kirkeskyss 909 17 375
Nattverd