Gudstjeneste Ullensaker kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.12.2018 - kl.11.00

Til:9.12.2018 - kl.12.00

Sted:Ullensaker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Svein Filtvedt Elgvin
Organist: Wollert Krohn-Hansen
Prekentekst: Joh 16,21-24
Offerformål: IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Merknader: Skyss: Jostein Haldorsen 909 17 375
kirkekaffe.

Nattverd
Dåp