Søndagstanker 28 mai 2017

Søndag 28. mai 2017

Søndag før pinse

Johannes 15,26-27

 

 

Talsmannens komme

 

Denne søndagen er mellom to viktige kristne høytider; Kristi himmelfartsdag sist torsdag, og pinsehøytiden neste helg. Forberedelsestiden fram mot pinse kan kalles «Helligåndens adventstid». Kristi himmelfart feires til minne om da Jesus Kristus den førtiende dagen etter sin oppstandelse fòr opp til himmelen, dvs. dro tilbake til Guds rike der han var før han ble født. Ved at Jesus tas opp til himmelen gis det samtidig plass for at Den Hellige Ånd kan komme til jorden. Jesus lovte sine disipler at når han måtte dra fra dem, ville Gud sende en som skulle være hos dem isteden, Den Hellige Ånd. Jesus sa: «Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.» (Joh 15,26-27).

 

Jesus kaller Den Hellige Ånd for talsmannen, eller advokat som det greske ordet også kan oversettes. Den Hellige Ånd er vår talsmann overfor Gud, som veileder oss og er vår forsvarer. Og Den Hellige Ånd er Guds talsmann overfor oss, som hjelper oss til å se Guds kjærlighet. Helligånden taler til oss, minner oss på Jesu ord og gjør hans ord levende og virksomme. 


Nå i jubileumsåret for reformasjonen passer det å trekke fram hva Luthers lille katekisme sier om Den Hellige Ånd: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham, min Herre. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. På samme måte kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden, og bevarer den hos Jesus Kristus i den ene sanne tro.»God søndag!

 

Karin Krissly

Prostiprest Østre Romerike prosti

Kontaktinformasjon for Ullensaker Kirkelige Fellesråd

Dersom du har konkrete spørsmål om de kirkelige handlingene, eller du ønsker å gjøre avtale om dåp eller vigsel, ta kontakt med menighetskontoret i ditt sokn.

Har du spørsmål om gravferd, feste av gravsted, stell av graver eller andre spørsmål relatert til kirkegård og kirkebygg, ta kontakt med kirkevergens kontor.

Kst. kirkeverge
Helle Thode: 66 10 81 45 /
412 73 472

Prost Øvre Romerike
Liv Berg Krohn-Hansen:
907 38 416

Konsulent
Dene Støe: 957 37 009

Postadresse fellesrådet/
kirkevergen:
Postboks 470
2051 Jessheim

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"