Gudstjeneste Ås kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.2.2020 - kl.11.00

Til:23.2.2020 - kl.12.00

Sted:Ås kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Dagfinn Follerås
Organist: Kolbjørn Teien
Prekentekst: Joh 17,20-26
Merknader: Vestre Toten Sanitetsforening deltar.
Nattverd
Dåp