Gudstjeneste Ås kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Ås kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Dagfinn Follerås
Organist: Kolbjørn Teien
Prekentekst: Matt 17,1-9
Nattverd
Dåp