Gudstjeneste Ås kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.00

Sted:Ås kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Dagfinn Follerås
Organist: Kolbjørn Teien
Prekentekst: Joh 2,1-11
Nattverd
Dåp