Gudstjeneste Ås menighetssenter

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Ås menighetssenter

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Ole Jakob Dyrnes
Prekentekst: Luk 18,35-43