Gudstjeneste Eina kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Eina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Berit Rinde
Organist: Anne Karin Gresbakken
Prekentekst: Luk 18,35-43
Merknader: MIsjonsgudstjeneste.
Kina-misjonær Ole Jacob Grønvold deltar.
Offer til menighetens misjonsengasjement i Kina.
Nattverd
Dåp