Ungdomsgudstjeneste Raufoss kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.17.30

Til:6.12.2020 - kl.18.30

Sted:Raufoss kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Arild Kjeilen
Organist: Sindre Hovland
Prekentekst: Joh 14,1-4
Nattverd