Ungdomsgudstjeneste Raufoss kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.18.00

Til:8.12.2019 - kl.19.00

Sted:Raufoss kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Arild Kjeilen
Organist: Sindre Hovland
Prekentekst: Joh 14,1-4
Nattverd