Gudstjeneste Ås kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.11.00

Til:25.4.2021 - kl.12.00

Sted:Ås kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i påsketiden
Liturg: Olav Nordengen
Organist: Martine Bæver Larsen
Prekentekst: Joh 13,30-35
Nattverd
Dåp