Gudstjeneste Ås kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.11.00

Til:18.4.2021 - kl.12.00

Sted:Ås kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i påsketiden
Liturg: Dagfinn Follerås
Organist: Martine Bæver Larsen
Prekentekst: Joh 10,1-10
Nattverd
Dåp