Gudstjeneste Rud Klokkergård

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.11.00

Til:13.5.2021 - kl.12.00

Sted:Rud Klokkergård

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag
Liturg: Dagfinn Follerås
Organist: Martine Bæver Larsen
Prekentekst: Luk 24,46-53
Nattverd
Dåp