Gudstjeneste Eina kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.11.00

Til:7.3.2021 - kl.12.00

Sted:Eina kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: Berit Rinde
Prekentekst: Mark 9,17-29
Merknader: Årsmøte etter gudstjenesten
Nattverd
Dåp