Gudstjeneste Raufoss kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.00

Sted:Raufoss kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: Arild Kjeilen
Organist: Sindre Hovland
Prekentekst: Matt 16,24-27
Offerformål: Norges Kristelige Studentforbund
Nattverd
Dåp