Gudstjeneste Raufoss kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.13.00

Til:22.11.2020 - kl.14.00

Sted:Raufoss kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Dagfinn Follerås
Organist: Sindre Hovland
Prekentekst: Matt 25,31-46
Nattverd
Dåp