Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Seremoni

Her finner du informasjon vedrørende seremonier, gravlegging, økonomi, frist for gravlegging, urneforsendelse og andre praktiske forhold i forbindelse med gravferd.

Hjelp til praktisk planlegging av seremonien og begravelsen

Den ansvarlige for gravferden beslutter om, og i tilfelle hvilket, begravelsesbyrå som skal engasjeres. Begravelsesbyråene kan være en god hjelper i planleggingen av seremonien og gravleggingen. De bidrar også med viktig informasjon og med utfylling av en rekke offentlige skjemaer. Alternativt kan seremonien i sin helhet planlegges av familien selv, eller med hjelp fra kirkekontoret eller et annet tros- eller livssynssamfunn. Dersom seremonien skal holdes i kirken, må kirkekontoret kontaktes for bekreftelse av dato og tidspunkt. 

Avtale om gravsted gjøres med kirkekontoret v/kirkevergen. Kirkevergen er også leder for gravplassforvaltningen og har ansvar for alle gravlegginger, uansett tros- og livssynstilhørighet.

En eventuell søknad om askespredning rettes til Fylkesmannen.

Seremoni

Seremonien, ledelse av seremonimester og eventuelle valg av religiøse ritualer legges opp i samsvar med den avdødes religion og livssyn. Her kan en få hjelp ved å gå inn på www.kirken.no eller til Human Etisk forbund www.human.no eller det tros- eller livssyn som er aktuelt for å vurdere ulike seremonier.

Dersom det ønskes en gravferd for et medlem av Den norske kirke, og/eller hvor Den norske kirkes liturgi skal følges, kan seremonien holdes i Åfjord kirke (430 sitteplasser) eller i Stoksund kirke (220 stitteplasser).

Livssynsåpne seremonier kan holdes i ??? Avtale om bruk av ??? gjøres med Servicetorget i kommunen.

Hvilken begravelsesform og seremoni som skal benyttes må bestemmes før seremonien bestilles. Her er det to alternativ: 

Begravelse

Begravelse er en gammel tradisjon. Her føres kista etter seremonien til gravstedet hvor (jordpåkastelse og) senking forgår. Etter at graven er gjenfylt, legger gravplassansatte blomstene fra seremonien over jordhaugen. Disse blir fjernet en til to uker etter seremonien. Om vinteren kan snø og is gjøre at blomstene fryser fast og blir liggende en lengre periode. Gravplassansatte planerer graven når årstid og værforhold tillater det og sår så til med gras.

Bisettelse med kremasjon og etterfølgende urnenedsettelse 

Seremonien er stort sett den samme som ved begravelse, men kista bæres ut i bårebilen og kjøres videre til krematoriet. Blomstene fra bisettelsen kan følge båra. 

Ved gravlegging av urne, tar gravplassansatte kontakt med ansvarlig for gravferden for å avtale tid for urnenedsettelsen. Ansvarlig for gravferden beslutter selv hvor mange som skal delta i urnenedsettelsen. Etter avtale kan urna alternativt settes ned uten at noen fra familien er til stede. Gravlegging av urner kan vanligvis ikke skje i vinterhalvåret på grunn av tele i bakken.Ved urnenedsettelsen blir pårørende vanligvis fulgt til graven av en gravplassansatt. Hvis en ønsker at en prest eller annen seremonileder må dette avtales på forhånd. Det er en enkel seremoni hvor pårørende kan delta, evt. med minneord, sang eller lignende.  

Gravlegging

I Åfjord kan det velges mellom kistegrav, urnegrav eller urnegrav i minnelund. Avdøde med bostedadresse i Åfjord har rett på fri grav på gravplassene i kommunen. Dersom det ved kistegravlegging ønskes en reservert grav ved siden av avdøde, må det betales festeavgift for denne graven. Dersom det er ønskelig å beholde graven etter at frigravperioden er over, kan det betales festeavgift. Frigravperioden er 20 år. Kirkevergen har et dataregister over alle gravlagte, hvor også ansvarlig for graven/fester er registrert.

Økonomi

Den ansvarlige for gravferden bestemmer selv hvilke tjenester som er ønskelig å bestille i forbindelse med en begravelse eller bisettelse. De fleste vil ha behov for hjelp til formaliteter, til kjøp av kiste og til frakt av kista.

En seremoni i kirken er fri for kostnader for alle som er bosatt i kommunen. Rettighetene er derved knyttet til bostedskommune. Kontakt kirkevergen hvis det er spørsmål til dette.

I Åfjord er det følgende priser: 

Tjenestenavn

Pris 2016

Festeavgift per år

100

Urnenedsettelse av utensoknsboende

1 000

Kistebegravelse av utensoknsboende

3 500

Kirkelig handling (begravelse/bisettelse) av utensoknsboende
(leie av kirke, organist og kirketjener)

3 000

Seremonileder ved utensoknsboende (prest) 

 Egne satser

Gebyr minnelund for 20 år

10 000

Fornyelsesgebyr minnelund pr år

500

Reserveringsgebyr minnelund

500

Ekstra gebyr minnelund utensoknsboende

100 pr år

Prisene gjelder pr 2016

Betaling for kremasjon sendes direkte fra krematoriet.

Frist for gravlegging

Dersom avdøde ikke skal kremeres, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet, gravferdslovens § 12. Dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter dødsfallet. Seremonien for en avdød som skal kremeres, må holdes innen 10 virkedager.

Kistegravlegging skjer umiddelbart etter avsluttet seremoni.

Ved anonym gravlegging i minnelund, kan ikke familien være til stede ved urnenedsettelsen og det er bare gravplassforvaltningen som kjenner det eksakte gravstedet.

All gravlegging er endelig, og kan ikke gjøres om. 
Ved vurdering av anonym gravlegging velges minnelund. dersom en sienere skulle angre på dette, så kan det evt seinere settes på en navneplate på fellesmonumentet. 
Det er mange som ønsker en grav å gå til, ikke bare den nærmeste familien, men også venner, naboer og kollegaer - i jobb eller foreningsliv.

Gravlegging i en annen kommune

Dersom urna eller kista til avdøde skal settes ned i en annen kommune enn hjemstedskommunen, må skriftlig tillatelse innhentes fra leder for gravplassforvaltningen i den kommunen hvor urna/kista skal settes ned.

Gravlegat

Dersom det er ønskelig å opprette et gravlegat for stell av graven for en nærmere angitt periode, kan kirkekontoret kontaktes for inngåelse av avtale og overføring av penger. Se vilkår under "gravstell".

 

Kontaktinformasjon for Åfjord og Stoksund menighet

Kirkekontoret i Åfjord er på Rådhuset.
Inngang fra øvre parkering,
på tverrenden.

Kontoradresse: 
Rådhuset,
Øvre Årnes 7,
7170 Åfjord

E-post:  kirken@afjord.kirken.no Telefon: 72 53 58 80 
Telefon- og besøkstid:  

Man-tors 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / Fjern kirken.no fra blokkert.

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"