Gudstjeneste og menighetens årsmøte

Praktisk informasjon

Fra:12.3.2017 - kl.11.00

Til:12.3.2017 - kl.14.00

Sted:Åfjord kirke

Arrangør:

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe, med Menighetens årsmøte; orientering og drøfting av arbeidet i 2016.

Det blir også orienteringer om ny vigselsliturgi, ny dåpsliturgi og om planer for muslimsk gravfelt i Åfjord.