En sertifisert demensvennlig menighet

Åfjord er i ferd med å bli et mer demensvennlig samfunn

Staben i menigheten har gått på kurs. Der lærte de om demens og hvordan man kan yte endra bedre service til peroner med demens.

Kurset var i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen og Demensteamet i Åfjord

Kontaktinformasjon for Åfjord og Stoksund menighet

Kirkekontoret i Åfjord er på Rådhuset.
Inngang fra øvre parkering,
på tverrenden.

Kontoradresse: 
Rådhuset,
Øvre Årnes 7,
7170 Åfjord

E-post:  kirken@afjord.kirken.no Telefon: 72 53 58 80 
Telefon- og besøkstid:  

Man-tors 10-14