Søndre Follo prosti

Søndre Follo prosti er et av Den norske kirkes prostier i Borg bispedømme. Prostiet ble opprettet i 2011, da Follo prosti ble delt i Søndre og Nordre Follo.

Prostiet omfatter fire kirkelige fellesråd: Frogn, Nesodden, Vestby og Ås. De fleste av prestene våre er ansatte i prostiet, og har tjenesten sin knyttet til et eller flere sogn.

Foto: Bonsak Hammeraas

Prosten er den øverste geistlige leder i prostiet, og Kjerstin Jensen er prost i Søndre Follo prosti fra mai 2021. Her fra innsettelsen i Ås kirke 13.juni 2021 med biskop i Borg, Atle Sommerfelt.

Foto: Ann Kristin Riise

Prosten holder til i Sagaveien 3 i Ås sentrum og kan nås via prostesaksbehandler/kirkekontoret i Ås.

Kjerstin har vært sokneprest i Hauketo-Prinsdal i Oslo i 8 år før hun tiltrådte som prost i Søndre Follo. 
Der lærte hun mye om religionsdialog og nærmiljøarbeid og fikk jobbe med å utvikle et variert og godt gudstjenesteliv. I tillegg har hun vært stiftsstyreleder for Presteforeningen i Oslo, og er opptatt av at en skal få gode rammer rundt tjenesten når en jobber i kirken. Kjerstin har også vært kapellan i Vestby, og bor i Ski.

 

Organisasjonsnummer: 991 634 657

Kontakt