TROSOPPLÆRING

I dåpshandlingen leser vi fra Bibelen om «å lære å kjenne» troen. Dette ønsker menigheten å bidra til, sammen med de som har ansvar for oppdragelsen for barnet. Derfor har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge fra 0 til 18 år.

Helt siden den kristne kirke ble grunnlagt, har det vært undervist i hva den kristne tro handler om. Troens innhold har blitt overlevert fra generasjon til generasjon. Metodene for læring har variert, men innholdet i troen er viktig å formidle.

Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer vi til ulike arrangementer. Vi har også faste aktiviteter for ulike aldre. Til sammen er dette med og gir trosopplæringen både dybde og bredde. Trosopplæringen legges til rette slik at alle kan delta. Dette gjelder uavhengig av funksjonsevne, livssituasjon, kjønn og etnisk bakgrunn.