Fasadebelysning til Asker kirke

Det har en lenge vært planlagt å etablere fasadebelysning på Asker kirke. Arbeidet var planlagt å begynne sist mandag, men på grunn av vær og føreforholdene som rådet denne dagen ble arbeidet utsatt til i dag. Arbeidet med å grave grøfter overvåkes av arkeologer fra NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) og Akershus fylkeskommune.

Vi søker å ta mest mulig hensyn til besøkende på kirkegården og kirkebyggene, men noe støy og litt utstyr og maskiner vil være i aktivitet de nærmeste dagene.

Spørsmål kan evt rettes til Even Frogh på 901 94 815

Kontaktinformasjon for Asker kirkelige fellesråd

Asker kirkelige fellesråd 

Besøksadresse:  Kirkelia 5, 

1384 Asker 

Telefon: 66754090 

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 08.30-15.30