Bestilling av blomsterstell

Bestilling av blomsterstell

Det er tid for å bestille gravstell for sommeren nå. For vanlig avtale må det bestilles innen 15. mars. Avtaler etter denne dato og fram til 15. april vil ha redusert blomsterstell, dvs uten stemor. Det blir da plantet først i slutten av mai. Avtaler skal være betalt innen fristen på fakturaen før den settes i bestilling.  Se også under GRAVSTEDET/blomsterstell.

Kontaktinformasjon for Gravferdsavdelingen

Gravferdsavdelingen  Asker

Kontoradresse: Kirkelia 5,

1384 Asker

Kontaktinformasjon

Telefon: 66754095/90

gravferd.asker@kirken.no