Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.3.2018 - kl.18.00

Til:29.3.2018 - kl.19.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Karoline Astrup
Prekentekst: Luk 22,14-23
Offerformål: Asker Menighet
Nattverd