Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.3.2018 - kl.11.00

Til:25.3.2018 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Tor Øystein Vaaland
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Matt 26,6-13
Offerformål: Asker Menighet
Nattverd
Dåp