Barnekor

Onsdag er dagen da barnekorene møtes til onsdagsmiddag og korøvelse.

Knøttene

Knøttene er et kor for 5-10 åringer. Koret øver hver onsdag kl 17:30-18:30, rett etter onsdagsmiddagen som er fra 16:30-17:30! Øvelsene er i salen på Askertun.

Tempo

Tempo tween-sing er kor for barn fra 4.-7. klasse i Asker menighet.

Vi øver hver onsdag i ”Hula” på Askertun fra kl 1815-1930.

Tempo synger, leker, danser og dramatiserer, opptrer jevnlig og reiser på turer. 

Kontakt: Bodil Kvangarsnes TlF: 66765706 Mail: bk822@kirken.no

Kontaktinformasjon for Asker menighet

Asker menighet

Kirkelia 3

1384 Asker

Telefon: 66765700

Telefon og besøkstid:

Mandag - fredag 08.30 - 15.30

Mail: asker.menighet.asker@kirken.no

Asker kirke ligger i Kirkelia 7

Kontonummer: 1620 30 33110

Vippsnummer: 11783

Kirkeskyss: 91153563