Fasteaksjonen 2018

«Ja, vi elsker dette vannet!» Tirsdag 20. mars kl 17:00 er det fasteaksjon. Dette er en nasjonal dugnad og du kan bidra!

På aksjonsdagen legger bøssebærerne, med konfirmantene i spissen, ut på det som kanskje er årets viktigste spasertur. I denne storstilte dugnaden mobiliseres hvert år ca. 40.000 bøssebærere landet over, og gjennom de drøyt 50 årene som Fasteaksjonen har vært arrangert, er det samlet inn ca. 1 milliard kroner. Pengene går til både akutt og langsiktig nødhjelpsarbeid, for å hjelpe mennesker rammet av naturkatastrofer, krig, sult og fattigdom. Også i år ønsker Kirkens Nødhjelp å gi Fasteaksjonen spesielt fokus på rent vann. Nærmere 1 milliard mennesker mangler fortsatt tilgang til rent drikkevann!

Fastetiden er en fin anledning for deg til å løfte blikket, orientere seg i verden og sammen med andre være med på det store prosjektet; å gjøre verden til et bedre sted. Jesus har gitt oss et eksempel til etterfølgelse. Han så de menneskene som samfunnet ikke ville se. Han stoppet opp, lot seg berøre av nøden som møtte ham, og han tok menneskene på alvor. Etter hans eksempel blir vi utfordret til å møte andre menneskers nød og i gjerning vise dem nestekjærlighet gjennom konkret handling:

                                 

Bli med som bøssebærer!

Vi deler ut bøsser og kart kl 17:00 på Askertun. Ta med deg barn, en venn eller bikkja og kombiner kveldsturen med en god gjerning.Vi serverer kaker og kaffe, samt premier til de som samler inn mest eller som er heldige å finne en gullbillett som ligger skjult i noen av husstandene. 
  
Sammen kan vi samle inn penger for å gi flere mennesker tilgang på rent vann!
  
Ta kontakt med Kateket Ida Buen Hanevold hvis det er noe dere lurer på.
ih229@kirken.no
  
   
  

 

«Nei, dette er fasten jeg har valgt:

Å løse urettferdige lenker,

Sprenge båndene i åket,

Sette undertrykte fri

Og bryte hvert åk i stykker,

 

Å dele ditt brød med sultne

Og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.

Du skal se til den nakne og kle ham,

Du skal ikke snu ryggen til dine egne.»

(Jesaja 58, 6-7)

Kontaktinformasjon for Asker menighet

Asker menighet

Kirkelia 3

1384 Asker

Telefon: 66765700

Telefon og besøkstid:

Mandag - fredag 08.30 - 15.30

Mail: asker.menighet.asker@kirken.no

Asker kirke ligger i Kirkelia 7

Kontonummer: 1620 30 33110

Vippsnummer: 11783

Kirkeskyss: 91153563